خطر ابتلا به سرطان مغز با استفاده از تلفن همراه، اتهامی بیش نیست

چه ارتباطی بین استفاده از تلفن همراه و سرطان [...]