گروه “خون طلایی” کمیاب‌ترین گروه خونی در جهان

گروه خونی Rh-null چیست؟ کارل لندشتاینر (پدر طب انتقال [...]