پانزدهمین سالگرد تاسیس فراطب جراح – مهر 1400

در تاریخ 1400/07/15 با حضور همکاران در محیطی صمیمی پانزدهمین سالگرد تاسیس فراطب جراح را جشن گرفتیم.

منتشرشده در: 5 ژوئن, 2022دسته بندی ها: گالری