گروه خون طلایی

گروه “خون طلایی” کمیاب‌ترین گروه خونی در جهان

گروه خونی Rh-null چیست؟

کارل لندشتاینر (پدر طب انتقال خون)، ایمونولوژیست اتریشی برای نخستین بار به پژوهش در رابطه با گروه‌های خونی پرداخت. وی دریافت که نوعی ماده شیمیایی بر روی سطح گلبول‌های قرمز وجود دارد که باعث تفاوت در گروه خونی افراد می‌شود. این عامل را آنتی‌ژن (Rh) می‌نامند که خود بر دو نوع Rh منفی و Rh مثبت است و 61 آنتی‌ژن در سیستم Rh وجود دارد. هر فردی که عامل Rh را روی گلبول‌های قرمز خود داشته باشد Rh مثبت و اگر نداشته باشد Rh منفی است. بر این اساس گروه‌های خونی تنوع بیشتری پیدا می‌کنند. حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد از مردم ایران Rh مثبت و مابقی Rh منفی هستند.

 “خون طلایی” چیست؟

گروه خونی Rh-null یا “خون طلایی”یعنی کمیاب‌ترین گروه خونی در جهان. به طور دقیق 43 فرد دارنده این گروه خونی هستند که فقط می‌توانند از گروه خونی Rh-null خون دریافت یا اهدا کنند .

در ابتدای مطلب بیان شد ۶۱ آنتی ژن در سیستم Rh وجود دارد، به این معنا که هشت گروه خونی اصلی را می‌توان به میلیون‌ها گروه خونی مختلف تقسیم کرد. Rh-null زمانی رخ می‌دهد که خون فرد فاقد همه ۶۱ آنتی‌ژن احتمالی باشد.

گروه خون طلایی نتیجه جهش ژنتیکی است که ازدواج فامیلی در ایجاد این نوع گروه خونی نقش مهمی ایفا می‌کند. در مطالعات صورت گرفته بیشتر افراد دارای گروه خونی Rh-null خواهر و برادر هستند از پدر و مادری که با هم فامیل بودند، به دنیا آمدند.

نخستین فرد دارای گروه خونی Rh-null در ایران خانمی بود که گروه خونی عجیب وی توسط «آزمایشگاه ایمونوهماتولوژی سازمان انتقال خون» شناسایی شد. متخصصان این سازمان پس از شناسایی، خواستار توقف تزریق هر نوع خونی به وی شدند. سپس اقدام به بررسی خون دیگر اعضای این خانواده نمودند که در نهایت مشخص شد برادر این خانم هم دارای گروه خونی Rh-null است.

منتشرشده در: 29 ژوئن, 2022دسته بندی ها: مقاله‌ها