حضور شرکت فراطب جراح در “هفدهمین کنگره بین‌المللی جراحی‌های کم تهاجمی ایران” به تاریخ 19 الی 21 مهر ماه 1401 واقع در شهر یزد.

منتشرشده در: 29 اکتبر, 2022دسته بندی ها: اخبار