حضور شرکت فراطب جراح در “هفدهمین کنگره بین‌المللی جراحی‌های کم تهاجمی ایران” به تاریخ 19 الی 21 مهر ماه 1401 واقع در شهر یزد.

هفدهمین کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی ایران
منتشرشده در: 29 اکتبر, 2022دسته بندی ها: اخبار